København i nærbilleder

Et lysbilledforedrag, som er blevet til på grundlag af de to bøger, ‘På sporet af den eventyrlige by’ og ‘På sporet af København’. Begge…

Links

Det Kongelige Teater Klik her … Det Ny Teater Klik her … Nørrebros Teater Klik her …

PH ved tasterne

PH ved tasterne

PH ved tasterne. 206 s. Ekstra Bladets Forlag 2006. Et hidtil overset kapitel i Poul Henningsens historie: Da PH blev journalist gennem to års…

Den nye Danmarkskrønike

Den nye Danmarkskrønike

Den nye Danmarkskrønike. 1.634 sider i 3 bind. Aschehoug. 1998-2000. Trykt i over 50.000 eks. I Gyldendals Bogklub 15.000 eks. 3-binds værket handler om…